Поддръжка

Jingwei е създадена, за да създаде стойност за ориентиран към клиента бизнес модел, мислене

какво мислят клиентите, като правят това, което клиентите спешно искат. Чрез бърза обработка на всякакъв вид помощна информация за извършване на персонала на пълен работен ден, стремете се да отговорите навреме на нуждите на клиентите. Jing Wei формира непрекъснато задълбочаване на всичко за концепцията на клиента, за да осигури 360 ° услуга.

Поддръжка и поддръжка на матрицата

Създаването на технически досиета за продукти, в съответствие с използването на стандартизирани процедури.

Техническо обучение, отговорно лице.

Редовна поддръжка и ремонт.

Редовни мерки за поддръжка и поддръжка на матрицата

1. Редовно отстраняване, почистване и поддръжка

2. Демонтажът и почистването трябва да се съсредоточат върху защитата на ъгъла на устната на матрицата и канала на потока, а не върху каквито и да е повреди, пролуки

3. Не използвайте стомана и друго твърдо оборудване за почистване на поточния канал и уплътнителната зона, за да не причините щети

4. Проверка на електрическата безопасност

5. Проверете уплътнителната плоча

6. Проверете закрепващите винтове